BRK-blogg: Raser mot Posten-sjef, Tone Wille

Den 10. april gikk en rasende toppsjef i Posten konsernet, Tone Wille, ut i DN.no og kritiserte Statens vegvesen. Hun forlanger nå et møte med veidirektør Terje Moe Gustavsen, og hun forventer en beklagelse. Hun hevder at vegvesenet “bruker” Bring for å sette fokus på sosial dumping.

Det store problemet er at Wille ikke fremstiller saken korrekt. Hun forteller kun halve sannheten! I mitt hode er det Wille som nå bør beklage!

BRK blogg var først ute, og skrev om saken allerede få timer etter at kontrollen ble gjennomført den 25.03.2019. Har du ikke lest den, kan du trykke på bildet under for å åpne blogginnlegget i eget vindu.

 

HVA SOM HAR SKJEDD, OG HVORFOR WILLE ER RASENDE

Det var to biler på oppdrag for Bring, som den 25.03.2019 ble stoppet i den samme kontrollen. Den ene utførte en internasjonal transport, og var eid av Bring Trucking. Den andre var fra selskapet Agrenta og kjørte ulovlig kabotasje på vegne av Bring.

Det er bilen fra Bring Trucking – med internasjonalt transportoppdrag – striden nå står om, og som gjør Wille rasende.

Posten gikk ut med en pressemelding den 04.04.2019, og fikk stort oppslag i DN.no den 10.04.2019. Du kan klikke på bildene under for å lese begge sakene i egne vindu.

 

Skjermdump: postennorge.no

 

Skjermdump: dn.no

 

KONSERNSJEFEN HOLDER TILBAKE VESENTLIGE OPPLYSNINGER

I DN.no kan vi lese følgende:

“Postens Tone Wille sier den kontrollerte bilen kjørte internasjonal transport, og at det ikke var en type tur som ville utløst norsk minstelønn.”

Det er faktisk helt korrekt!

Videre sier Wille:

“Vi stiller oss derfor uforstående til det veivesenets kontrollør omtaler som anmeldelse.”

Det jeg vet, at Tone Wille er fullt klar over, er at det ikke er den internasjonale transporten denne saken handler om!

Når man stopper et kjøretøy langs veien, sier det seg selv at man ikke har mulighet til å kontrollere hva slags lønn sjåføren får, for den pågående turen. Det er ingen i transportbransjen som får forskuddsbetaling for å kjøre. Det vet alle!

Derfor var det også lønn for TIDLIGERE kabotasjeturer som ble kontrollert!

Her ble det funnet brudd, men dette tier konsernsjef Wille om! Da blir saken heilt feil!

Det bør også presiseres at vegvesenets kontrollør overhodet ikke bruker ordet “anmeldelse” i denne saken, slik Wille hevder i DN.no.

Pressemeldingen fra Statens vegvesen, med ordlyden: “ER RAPPORTERT TIL” så nemlig slik ut:

Skjermdump av pressemelding fra SVV den 25.03.2019

 

FEILINFORMERENDE PRESSE OG DÅRLIG JOURNALISTIKK

Det som er synd i denne saken, er at media har gjort en svært dårlig jobb! De har laget flere saker – som jo er bra, men journalistene er overhodet ikke nøyaktige nok med hva slags ord de bruker. Dette tar dessverre fokus og debatt bort fra hva saken faktisk handler om – nemlig at Posten og Bring er delaktige i sosial dumping og ulovlig kabotasjekjøring. Istedenfor får vi en debatt om ordet “anmeldelse” versus “rapportert”.

Skjermdump fra Dagsavisen.no – saken er bak betalingsmur, men klikk gjerne på bildet for å åpne den i eget vindu.

Kontrollør, Kenneth Holm Vestby, ble intervjuet om den aktuelle kontrollen. Det var han som sto bak pressemeldingen, og oppfordret media til å ta kontakt for ytterligere informasjon. Dagsavisen sin journalist har brukt ordet “anmeldt” istedenfor “rapportert”. Dette gir konsernsjef Wille et halmstrå å gripe etter.

Skjermdump fra Stavanger Aftenblad – klikk på bildet for å åpne saken i eget vindu.

Stavanger Aftenblad skrev også om den aktuelle kontrollen. De har gjort det riktig når de bruker ordet “rapportert”, men i billedteksten skriver de dessverre: “En Bring-sjåfør fra Serbia på kabotasjeoppdrag i Norge tjente langt under minstelønn.

Hadde Aftenbladet skrevet: “En Bring-sjåfør fra Serbia, tjente langt under minstelønn på kontrollerte kabotasjeturer”, så hadde alt vært OK.

 

TONE WILLE BØR BEKLAGE OFFENTLIG, OG PRESSEN BØR GJØRE JOBBEN SIN

Hvis det er noen som helst som bør beklage, så er det konsernsjef i Posten, Tone Wille.

Når en statlig ansatt kontrollør gjør jobben sin, og påpeker det som er feil – da bør man beklage feilen og rette opp i den. Å gå til motangrep og kreve beklagelse fra veidirektøren (som tidligere har jobbet i Posten!), fordi enkelte aviser har formulert seg feil, er simpelthen ikke en konsernsjef verdig.

Videre burde Wille faktisk beklage overfor den seriøse delen av norsk transportbransje. Hun bør beklage at selskapet hun er ansvarlig for, i årevis har gått foran når det gjelder dumping av priser! Hun bør også beklage overfor alle bilister som ferdes på veiene, at Bring stadig er med på å svekke trafikksikkerheten. Et godt eksempel på det, er transporten du kan se på bildet under. 28 tonn stål, fra Norsk Hydro på Karmøy, stoppet den 22. januar. Selve hengeren var i så dårlig forfatning at den ga etter da lastestroppene ble strammet. Bring var speditør for transporten. Saken fikk kun dekning i en lokalavis.

Skjermdump: dalane-tidende.no – klikk på bildet for å åpne sak – er bak betalingsmur.

Sist, men ikke minst, bør Wille beklage at Posten-konsernet – av alle – legger beslag på enormt med ressurser hos Statens vegvesen, Arbeidstilsynet, Politiet og andre offentlige instanser. Dette burde vært helt unødvendig! Det er rett og slett misbruk av skattepenger, som følge av at øverste ledelse driver selskapet i gråsonen, samt er medansvarlige i forhold som er langt ut over gjeldende lover og regler.

Til slutt håper jeg at enkelte personer i media tar inn over seg hva disse sakene egentlig handler om, og at det utføres nøyaktig og gravende journalistikk fremover. Hvorfor har ingen journalister påpekt det åpenbare som jeg har fått frem i dette blogginnlegget – nemlig at kontrollerte og rapporterte lovbrudd gjelder turer tilbake i tid, og at Wille nå spiller et spill for galleriet?

 

Takk for at du leser og deler!


STØTT BRK BLOGG!

VIPPS DIN STØTTE TIL 98010970 ELLER TIL KTO NR 9801.10.13783


FØLG BRK BLOGG PÅ FACEBOOK! KLIKK HER! 


 

NLF søkte jobb i Bring Trucking – fikk jobb, men ikke minstelønn!

Lederen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), Lars Johnsen og direktør i Norges Lastebileierforbund (NLF), Geir A. Mo, krever nå en offentlig granskning av Bring!

Det publiseres nå en stor sak i NLF sitt eget medlemsmagasin. Her blir flere alvorlige brudd innen Posten/Bring-konsernet påpekt. Det dreier seg om lovbrudd i det norske selskapet Bring Transportløsninger AS, samt en stor avsløring når det kommer til betaling av allmenngjort minstelønn i det slovakiske selskapet Bring Trucking.

BRK blogg har fått tillatelse fra NLF til å gjengi tekst og bilder. Enkelte elementer blir brukt i dette blogginnlegget, andre kommer jeg tilbake til i fremtidige innlegg.

 

Fikk NEI til norsk minstelønn

Før du leser videre anbefaler jeg deg å se denne videoen, som konsernsjef i Posten, Tone Wille, nylig har publisert. Videoen åpnes i eget vindu når du trykker på bildet nedenfor. (leser du på mobil og ikke ser hele bildet – snu skjermen)

Her forteller konsernsjef Tone Wille at Posten og Bring følger ALLE lover og regler, samt at ansatte i Bring Trucking får norsk allmenngjort minstelønn ved kabotasjekjøring i Norge.

 

NLF sin egen journalist valgte for en stund siden å søke jobb i Bring Trucking. Dette ble gjort under falsk identitet – noe som unntaksvis er lov når det gjelder å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning. Journalisten stilte spørsmål om kjøring i Norge, samt om han ville få betalt norsk minstelønn ved innenlandskjøring. Som det tydelig går frem av svarene fra Bring Trucking sin saksbehandler, er det et tillegg for å kjøre i Norge, men allmenngjort tarifflønn på ca 18 Euro var ikke aktuelt.

 

Skjermdump gjengitt fra NLF Magasinet / lastebil.no

 

Hvor blir pengene av?

Mange vil hevde at man som slovakisk sjåfør kan leve godt uten norsk minstelønn. Det tror jeg også. Hovedpoenget med en allmenngjort minstelønn, er at konkurranseforholdene på innenlandsmarkedet skal være noenlunde de samme for norske og utenlandske transportører. Når Wille påstår i videoen ovenfor, at Bring følger alle lover og regler, da sier hun indirekte at kundene også betaler den prisen transporten i Norge faktisk koster – ellers går jo ikke det lovlydige regnestykket opp. Hvis transportkjøper ikke får billigere transport av Bring enn av andre, men sjåføren får mindre enn han skal, da blir det penger til overs et sted.

 

Faksimile fra NLF magasinet – gjengitt med tillatelse av NLF

 

Hvem lyver?

Det fremgår også i NLF sin sak at sjåførene bor i bilene. Dette er egentlig gammelt nytt. Ifølge Bring Trucking sin representant i den nevnte dialogen med “jobbsøkeren” kom det frem at man kunne velge mellom 6 eller 9 uker sammenhengende arbeidsperiode – det var null problem om man ønsket å jobbe lenger. Varslere NLF har vært i kontakt med forteller at de har bodd i bilen i over ett år!

Jeg vil, som tidligere kontrollør av kjøre- og hviletid, minne konsernsjef Wille om at dette er svært grove brudd på norsk og internasjonalt regelverk! Ukehvil annenhver uke, på 45 timer, SKAL tas utenfor kjøretøyet. Lovverket er heller ikke ment tolket som at sjåføren skal bo i telt på utsiden av kjøretøyet. Hvem som snakker usant i denne sammenhengen er ikke opp til meg å avgjøre, men enten lyver sjåførene om at de bor kontinuerlig i bilene, eller så lyver Wille om at Bring følger alle lover og regler.

 

Penger spart er penger tjent

At Bring sparer betydelige beløp på ikke å innkvartere sjåførene på et OK overnattingssted annenhver uke, er hevet over enhver tvil. At norske kontrollmyndigheter – Statens vegvesen, Arbeidstilsynet og politiet – har sett mellom fingrene med dette i årevis, og ikke håndhevet regelverket vi faktisk har på dette feltet, er rett og slett skammelig. Man kan lure på hvorfor det er slik, og om man kan ha tillit til at disse etatene gjør jobben sin.

Uansett. Penger spart er penger tjent, og dette kan blant annet konsernsjef Tone Wille glede seg over. Den 29. mars kunne Dagbladet nemlig melde at:

Med et lønnshopp på 930 000 kroner fra 2017 til 2018 har idag Tone Wille 5,77 millioner kroner i årslønn. Det er ca 4,1 millioner mer enn statsminister Erna Solberg!

Ifølge Bring Trucking er sjåførlønnen ca 2400 Euro per måned. Da er diettpenger inkludert. Fratrukket diett er MÅNEDSLØNNEN ca 10 100 kroner (1050 Euro). For dette beløpet bor man i en lastebil ca 280 dager i året.

Jeg regner med at Wille også arbeider mye, kanskje mer enn 280 dager, men la oss holde oss til dette tallet for ordens skyld. Hun ender da opp med en DAGSLØNN på ca 20 600 kroner. Wille tjener altså over dobbelt så mye på én dag som en sjåfør gjør på én måned.

Nå skal vi huske på videoen lenger oppe i saken, hvor Wille ivrig forteller hvorfor de har den slovakiske avdelingen – det er for å være konkurransedyktige i et internasjonalt marked.

Marginene er små må vi huske.

 

Posten tilbakeviser alt!

For ordens skyld, så noen slipper å lure på hva Posten/Bring mener om sakene NLF nå publiserer, så poster jeg en skjermdump fra det nylig utgitte NLF Magasinet. Her kan vi lese at pressesjef John Eckhoff tilbakeviser påstandene om for lav lønn:

Pressesjef, John Eckhoff i Posten Norge, tilbakeviser nok en gang NLF sine påstander. Foto: Birger Morken
Faksimile fra NLF Magasinet / lastebil.no
Klikk på NLF logoen for å se de ferske sakene NLF har publisert!

 

 


BRK BLOGG KOMMER TILBAKE MED MER!

TAKK FOR AT DU LESER, LIKER OG DELER!


 

KLIKK HER FOR FÅ FØLGE BRK BLOGG PÅ FACEBOOK – DA BLIR DU OPPDATERT PÅ NYE INNLEGG! 


 

Hjelp BRK blogg å nå ut til flere lesere. Send din støtte til Vipps nr 98010970 eller kto nr 9801.10.13783 – bidrag merkes med “støtte”.

Alle inntekter (og det er ikke mye :D) går uavkortet til annonsering for å nå nye lesere på nett.

 

🙂 Bli tøff med BRK blogg t-skjorte – klikk på bildet og bestill din idag! 🙂

KUN 290,- inkl mva og frakt! Sendes med…, ja – du gjettet riktig: Posten!

Intern uro i Posten og Bring

Postkom er stille på sidelinjen. I hvilken retning de skal, er som logoen illustrerer umulig å vite. Etter møte med Bring i 2018 har TLF vært rimelig lydløse og vært litt i skyggen. Internt fra Posten/Bring kommuniseres det nå stadig vekk anonymt til BRK blogg fra forskjellige nivå i organisasjonen.

 

Denne uken vil det publiseres helt nye og veldokumenterte saker som man ikke kan overse!

I uken som gikk fikk jeg flere telefoner, mail og meldinger. Når dialogen innledes med:

“Kan du love 100% diskresjon?” – ja, da vet jeg at det  kommer noe interessant.

Når den fortsetter med:

“Jeg kan miste jobben hvis det kommer ut at jeg har snakket med deg…” – da sier det dessverre mye om en ukultur som hersker i organisasjonen.

 

Ferske “gamle nyheter” til uken

Det som snart vil komme frem, vil sannsynligvis bli tilbakevist av Posten/Bring. Det som er verdt å merke seg, er at alt egentlig er gammelt nytt. Det blir bare mer og mer vanskelig å bortforklare, og egentlig mer og mer alvorlig jo lenger tiden går. Posten/Bring vil hevde at alt skyldes misforståelser og at de alltid retter opp i avvik. Det er for meg uforståelig at slike misforståelser og avvik da kan oppstå igjen og igjen. Allerede for 10 år siden havnet Posten i søkelyset når det gjaldt sosial dumping. Se for eksempel saken fra juli 2009 ved å klikke på bildet under. (leser du på mobil og ikke ser hele bildet – snu skjermen)

Allerede for 10 år siden havnet Posten i søkelyset for sosial dumping. Da som nå var Ikea også involvert. Klikk på bildet for å åpne saken i eget vindu. Skjermdump: tungt.no

 

Fagforeningene bør enes i kampen

I det svært så kreative illustrasjonsbildet til denne saken har jeg illustrert to organisasjoner som for øyeblikket står forholdsvis utenfor sidelinjen. Postkom sin logo (til venstre) er jo talende nok i seg selv. De har gått litt i begge retninger. Forbundslederen har offentlig sagt at Bring Trucking er tipp topp, og på lavere nivåer i organisasjonen har det vært klare uttalelser mot sosial dumping. Nå går, såvidt jeg har forstått, Postkom etterhvert inn i Fagforbundet – så for vi se hva som skjer da.

Transport og Logistikkforbundet (TLF) har dessverre satt seg selv på “lydløs” i denne saken, etter et møte hos Bring i 2018. Dette er svært synd, for TLF har gjort – og gjør – et godt stykke arbeid for veldig mange. Ikke minst har de levert noen gode rapporter med meget bra innhold.

Et godt stykke arbeid gjort av TLF er denne rapporten. Side 5-11 kan med fordel leses i forbindelse med saken som foregår i Bring nå. Klikk på bildet for å komme rett til rapporten.

 

Hvis arbeidstakerorganisasjonene kunne enes om felles mål, og også akseptere at man kan gjøre “både og” og ikke “enten eller” – uten å rakke ned på hverandre, så tror jeg alle parter hadde vært tjent med det.

Idag foregår det dessverre en kamp om å få oppmerksomhet i media, og ikke minst om å ta æren for saker som blir belyst. Når ikke fagforeningene selv ser verdien av å snakke opp hverandre, så er det vanskelig å overbevise potensielle medlemmer om å stå sammen.

Kanskje bør man også ha et klarere skille mellom foreninger som prioriterer godssjåfører og bussjåfører – hverdagen for disse yrkesgruppene er jo i realiteten vidt forskjellig.

 

Hvor lav har egentlig standarden vært?

Som en kuriositet fant jeg en lederartikkel fra 2012, hvor daværende konsernsjef i Posten/Bring, Dag Mejdell, ivrig forteller hvordan Bring hever standarden i transportbransjen. Dette var etter at Bård Hoksrud (FrP) hadde stilt kritiske spørsmål i Stortingets spørretime – for 7 år siden altså. Det artige er at 5 år etterpå, i 2017 forteller Postkom leder Odd Christian Øverland akkurat det samme, og pressesjef i Bring, John Eckhoff, repeterer dette med heving av standard i flere saker både i 2017 og 2018. Man kan virkelig undre seg over hvor lav standarden må ha vært før Bring begynte å heve den, når vi ser hvor den er idag.

Allerede i 2012 var Bring godt igang med å heve standarden. Tenk hvor bransjen hadde vært idag om ikke denne hevingen hadde pågått.

 

Blir Bring Trucking en sak for Stortinget?

Flere politikere har den siste uken begynt å engasjere seg angående Bring. Lesere av BRK blogg, synes jeg da skal være oppmerksomme på at mange politikere har visst om, eller blitt gjort oppmerksomme på saker angående Bring i løpet av det siste året. Selv har jeg for eksempel sendt link til blogginnlegg (som igjen har inneholdt linker til aktuelle saker) til samtlige medlemmer i transport og kommunikasjonskomiteen, samt et par stortingsgrupper og enkeltmedlemmer av næringskomiteen. Det er kun 3 politikere som har respondert. Ha det bak øret når debatten en dag kommer, og noen kanskje fremstår som svært overrasket og uvitende om de rådende forhold.

 

Eksempel på mail til samtlige medlemmer i transport og kommunikasjonskomiteen.

 

BRK blogg kommer til å publisere nye innlegg i samarbeid med andre aktører innen kort tid. Følg med!


 

LIK OG FØLG BRK BLOGG PÅ FACEBOOK – KLIKK HER!

Hjelp meg å nå flere lesere med betalt annonsering.

Vipps ønsket beløp til 98010970 eller til kto nr 9801 10 13783 – merkes “støtte”.

Se tøff ut i BRK t-skjorte! Klikk på bildet for å bestille. 290,- inkl mva og frakt. Sendes selvfølgelig med Posten 🙂 🙂 🙂

 

Bring Trucking, Politiet og Statens vegvesen på Krossmoen – igjen.

Politiet rykket ut til Krossmoen kontrollstasjon i forbindelse med feil og mangler på Agrenta-bilen på bildet. Kjøretøyet var på kabotasjetur for Bring – et statseid foretak som ifølge seg selv hever standarden innen transportbransjen. Foto: Statens vegvesen/pressemelding

 

Ferske nyheter og tause medier

Klokken 22:14, mandag 25. mars ringte telefonen min. Jeg hadde akkurat parkert vogntoget mitt på Hjortneskaien i Oslo, og var på vei til Aker Brygge for å treffe en venn – men denne telefonen måtte jeg ta. Det var en av kontaktene jeg har fått i media etter bloggene jeg har skrevet om transportbransjen. Nå har det altså kommet til et punkt der journalister selv videresender pressemeldinger til meg, da de vet at egen avis ikke prioriterer saken. Hva dette skyldes kan man tenke seg til selv. Når stat møter stat blir det fort ubekvemt, og staten sitter etterhvert på mange sider av samme bord. Denne mandagskvelden møtte staten seg selv i døra på Krossmoen kontrollstasjon i Rogaland – igjen.

 

For lite lønn, for mye last

Slovakiske Bring Trucking hever, ifølge Bring, standarden innen transportbransjen. På Krossmoen ble Bring nok engang rapport til Arbeidstilsynet for sosial dumping. Denne gangen gjelder saken en serbisk sjåfør i et slovakisk registrert kjøretøy. Sjåføren kunne ikke dokumentere allmenngjort minstelønn på utførte kabotasjetransporter for Bring. Det vil si innenlands transport, der denne bilen da har vært i direkte konkurranse med norske aktører.

Føreren av dette kjøretøyet ble mandag 25.03.2019 stoppet med for lite lønn og for tung last. Foto: Statens vegvesen/pressemelding

Bring vil sannsynligvis hevde at dette er en misforståelse, og politiet vil hevde at de mangler ressurser til å etterforske saken ytterligere.

Til tross for at sjåføren hadde for lite lønn, hadde ihvertfall bilen mer enn nok last. Overlastgebyret ble på 8750 kroner.

 

Hvorfor bruke Agrenta istedenfor norske Bring? 

Bilen fra firmaet Agrenta som du ser på bildet lenger oppe var på innenlandsoppdrag for Bring. Dette firmaet er tidligere tatt for juks med fartsskriver som registrerer kjøre- og hviletid. Denne gangen ble de stoppet igjen – med manglende plombering av skriver, brudd på kjøre- og hviletid, samt ikke oppfylte vilkår for kabotasje. Bilen må kjøre tom ut av Norge.

Selv synes jeg det er en skam at et statseid selskap sender godset sitt med slike aktører.

Hvorfor ble ikke begge disse transportene utført av norskregistrerte biler i Bring-systemet? Norske biler i Bring-systemet har jevnt over utstyr av høy kvalitet, og sjåfører med høy kompetanse. Det er trist at dette undergraves.

 

Krabbegir i media

De to siste ukene har jeg gått og ventet på en større sak i NRK. Dagsrevyredaksjonen sitter på en kjempesak. Den er godt dokumentert, og skulle ifølge sikre kilder allerede ha blitt sendt, men det drar ut. Hva dette skyldes vites ikke, men noe må det være som skjer i kulissene. Ting går tregt. Kanskje fører nå denne saken fra Krossmoen til at man legger inn et ekstra gir. Det er på tide at Bring må svare på hva de holder på med, og at aktører som er involvert i kontrollene og anmeldelsene inviteres med til debatt.

Jeg har selv skrevet mail til NRK med gode forslag til debattanter – svar har til nå uteblitt. Sånn kan det ikke fortsette.

 

Dokumentasjon

Legger ut bilde av pressemeldingen jeg mottok mandag kveld. Jeg har sladdet navn og telefonnummer til inspektøren i vegvesenet for ordens skyld, da denne meldingen kom inn til meg via en tredjeperson.

 

 

FØLG BRK BLOGG PÅ FACEBOOK – KLIKK HER!

Får vi en ny Bring-sak i riksdekkende media til uken?

 

Bring Trucking var tema i Debatten på NRK 1 den 29. januar 2019. Skjermdump: nrk.no (du finner link til programmet lenger nede på siden)

 

I 2018 skrev jeg flere innlegg angående forholdene i norsk transportbransje. Jeg satt fokus på den slovakiske avdelingen Bring Trucking, og hvorfor jeg mener driften av denne bidrar til dårligere vilkår på det innenlandske transportmarkedet i Norge.
Jeg tok også opp problemstillinger med de tette båndene mellom øverste ledelse i fagforbundet Postkom og Bring.

Pressesjefen i Posten/Bring har jeg hatt en grei dialog med. Postkom har derimot forholdt seg tause.

 

Et bilde sier mer enn tusen ord

I enkelte kommentarfelt har jeg lest at man ikke kan ta denne bloggen seriøst, fordi jeg tilsynelatende har en personlig agenda gående mot Bring. At enkelte oppfatter det sånn får stå for deres regning. Hadde det ikke vært hold i det jeg har skrevet, ville jeg sannsynligvis vært saksøkt for lenge siden. Personlig synes jeg det er artig å legge merke til bildet det viftes med i NRK programmet “Debatten” den 29. januar. Dette er mistenkelig likt forsidebildet jeg brukte på saken jeg skrev den 13.11.2018. Dette bildet mottok jeg personlig på messenger fra en tipser. Det ble ikke sendt ut via Statens vegvesen sin pressemelding til media.

(Leser du på mobiltelefon og ikke ser hele bildet? Snu skjermen din 90 grader) 

 

Lars M. Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund er aktiv i debatten om slovakiske Bring Trucking. Har bildet han holder kommet fra denne bloggen mon tro? Klikk på bildet for å se hele debattprogrammet.

 

Dette var hovedbildet i den siste saken jeg skrev om Bring Trucking, før det ble debattert på NRK1. Klikk på bildet for å lese innlegget.

 

 

Bring Transportløsninger AS

Denne uken (uke 11) vil vi sannsynligvis høre om både Bring og Postkom i riksdekkende media. Da gjelder det i hovedsak forhold i datterselskapet Bring Transportløsninger AS. Dette selskapet har vært omtalt tidligere. Du kan lese saken NRK laget sommeren 2018 ved å klikke på bildet under.

Skjermdump NRK.no

Det er på høy tid at pressen, som har ressurser til å grave, tar ordentlig tak i ting. Jeg skal ikke ta æren for saken som snart blir publisert, men jeg oppfordrer nå folk som sitter inne med opplysninger til å snakke når muligheten byr seg. Gi journalisten respons!

 

Kontakt med Dagens Næringsliv

For noen uker siden hadde jeg et lengre telefonmøte med 2 journalister i Dagens Næringsliv. Jeg trenger hjelp til å dokumentere forhold jeg har fått konkrete tips om. Det tar tid og koster penger når hendelser skal dokumenteres, spesielt når man snakker om store aktører som kjøper eller tilbyr transporttjenester.

Jeg håper 2019 kan bli et år hvor riksdekkende media blir flinkere til å grave dypere, og hvor de som kjenner hvor skoen trykker blir mer inkludert i fremstillingen og debatten rundt sakene.

 

FØLG BRK BLOGG PÅ FACEBOOK – KLIKK HER!

Bring Trucking tatt for sosial dumping på Krossmoen – IDAG!

Kjøretøyet du ser på bildet ble idag stoppet på Krossmoen kontrollstasjon av Statens vegvesen. Det tilhører slovakisk registrerte Bring Trucking og er på sin 3. kabotasjetur. Kabotasje vil si transport av gods innenfor Norges landegrenser, utført av et utenlandskregistrert kjøretøy. Det er lov å utføre 3 kabotasjeturer før kjøretøyet må ut igjen av landet.  På disse turene SKAL sjåføren ha allmenngjort minstelønn. Ihvertfall sier samferdselsministeren dette til NRK idag…

​Skjermdump NRK.no Foto: Alf Ivar Martinsen NRK (trykk på bildet for å lese hele saken)

 

Meldes til Arbeidstilsynet

Fra sikre kilder kan BRK blogg si med sikkerhet at den aktuelle Bring Trucking transporten vil bli meldt til Arbeidstilsynet på grunn av mistanke om sosial dumping. (Se pressemelding fra Statens vegvesen nederst i bloggen).

Sjåføren kunne ikke dokumentere allmenngjort minstelønn for noen av turene da han ble stoppet. Tvert imot kom det frem at han hadde fått beskjed om å oppgi høyere lønn enn han faktisk hadde, dersom dette ble kontrollert. Forholdet meldes derfor til Arbeidstilsynet.

 

Politikere snakker ikke om Bring

Samme dag som Bring Trucking stoppes på Krossmoen, er SV sin stortingsrepresentant Arne Nævra og samferdselsminister Jon Georg Dale, begge å se i media. De er opptatt av sosial dumping i transportbransjen.

​Skjermdump NRK.no (trykk på bildet for å lese hele saken)

Nævra er bekymret for at tog blir utkonkurrert. Han nevner ikke at statseide Bring Trucking er et norsk lokomotiv når det gjelder sosial dumping.

Når skal staten feie for egen dør? Når skal politikerne tørre å snakke om Bring Trucking?  

 

Fagforeninger vil ikke kritisere

Jeg har tidligere kritisert Postkom i forbindelse med Bring Trucking. Les innleggene «Statens skamplett godkjent av LO» og «Er norsk forbundsleder kjøpt og betalt?» ved å trykke på bildene.

  

Den relativt nye fagforeningen, Transport og Logistikk Forbundet (TLF), har vist seg aktive når det gjelder å sette fokus på sosial dumping i bransjen generelt. De har også gått ut mot Bring Trucking tidligere.

Den 19. oktober i år gikk de likevel ut og sa «Nok nå!» I innlegget de da postet gjorde de det klart at de fra da av, sluttet å kritisere Bring.

Skjermdump godsbil.no (trykk på bildet for å lese saken “Nok nå””

Slik jeg ser det har TLF ikke klart å skille mellom Bring sin norske avdeling og den slovakiske avdelingen Bring Trucking.

De faller for Brings forklaringer om at «hvis ikke Bring kjører, så kjører noen andre…». Da har man misforstått hele poenget. Hvis slovakiske Bring Trucking avvikles, så vil det IKKE komme en ny NORSK STATLIG aktør inn å ta kjøringen. Kjøringen vil sannsynligvis bli overtatt av en privat aktør. Da vil norske myndigheter slippe å møte seg selv i døra hver gang en Bring Trucking bil stanses for lovbrudd. På den måten kan man faktisk reagere mot sosial dumping! 

 

Staten setter standarden

Lesere av denne bloggen har fått med seg at jeg har skrevet flere saker om Bring Trucking. Grunnen til at jeg fokuserer på Bring er at de er heleid av den norske stat. Jeg mener at kontrollerende myndigheter aldri vil klare å bekjempe sosial dumping blant privateide aktører, så lenge staten selv driver med det samme. 

I europeisk transportbransje finnes det flere store statlige aktører. Disse setter ofte standarden i bransjen. Bring Trucking lever ikke opp til standarden de selv hevder å ha. Hadde de gjort det, ville vi ikke hatt kontrollresultater som dette:

​Skjermdump fra pressemelding fra Stavanger Kontrollstasjon 13.11.2018

 

 

FØLG BRK BLOGG PÅ FACEBOOK! KLIKK HER! 

 

#blogg #brkblogg #blogger #sosialdumping #bring #bringtrucking #dennorskestat #staten #arnenævra #samferdselsministeren #samferdsel #jongeorgdale #tlf #transportoglogistikkforbundet #fagorganisert #statensvegvesen

 

 

Hvem betaler for personlig renvasking? Ingen!

Søndag 21. oktober satt jeg i et fullsatt kulturhus i Sandnes. To forestillinger var så godt som utsolgt. Det var ingen musikk å høre, ingen dans, ingen latter. 

Én mann sto på scenen og snakket. Dette kan høres drepende kjedelig ut. Det var det ikke. 

Det var «Dømt til døden». Foredraget Joshua French nå holder rundt om i Norge. 

Tar du innover deg hva French formidler, skjønner du at du bor i verdens beste land hva rettsvesen og ytringsfrihet angår. 

Leser du aviser og kommentarfelt, virker det som mange har mistet hodet bak tastaturet. Sett i perspektiv av dette, er det desto mer imponerende at French ikke mistet hodet i Kongo. 

  

Skjermdumper fra Dagbladet.no sitt kommentarfelt

I foredraget får vi høre French sin PERSONLIGE historie. Det er DEN vi betaler for å høre. Den er unik, for det finnes kun én versjon av Joshua French. Han er en fri mann. Han har rett til å ytre seg, og han har en sterk historie å fortelle. Du bør få den med deg! 

 

Sterkt levert av French

Foredraget er delt i to deler. Det som skjedde før fengslingen, og det som skjedde etterpå. Historien er ryddig fortalt. Vi fikk et innblikk i French sin multikulturelle og religiøse oppvekst. Deretter hans utdanning og yrkesvalg, samt hans militære karriere som var avgjørende for at han reiste til Afrika. Foranledningen til skyteepisoden hvor sjåføren ble drept i skuddveksling, var opplysende. 

Etter pausen kom det som var nytt for de aller fleste. Historien om forholdene i fengslene. Om man velger å ta inn over seg det French forteller, se filmklippet han viser fra et fengselsopprør, høre lydklippet fra da en mann bankes opp av vaktene, forestille seg luktene av forråtnelse, avføring og død, samt lydene av voldtekter, tortur, og drap – da gjør foredraget sterkt inntrykk. 

Velger man å ikke ta innover seg historien foredraget handler om, men sitte i salen og lure på om French drepte sjåføren – Abedi Kasongo – og når han skal innrømme det – da går man misfornøyd hjem.

Fengselet i Kisangani. Her tilbrakte French og Moland de første årene av fengselsoppholdet. Fengselet var byens omsetningssted for narkotika, i regi av byens styresmakter. (Skjermdump: Google Maps)

 

Moland ville ikke hjem

Historien om hvordan hans gode venn og kollega, Tjostolv Moland, taklet fengselsoppholdet var også sterk kost. Ifølge French ble Moland som et barn etter gjentatt neddoping. Han gikk inn i en dyp psykose. Samtidig benyttet norske tabloidaviser muligheten til å ta bilder som fremstiller ham som totalt utilregnelig. Disse ble slått opp på norske førstesider. Senere ble bruken av bildene beklaget. 

Faksimile: Hegnar.no

Etter å ha blitt bedre, fikk Moland selv se hvordan han var blitt fremstilt. I følge French uttalte han da selv, at han aldri ville tilbake til Norge. Det kan jeg faktisk forstå. Natten da Moland tok sitt eget liv ble et vendepunkt. Jeg tør ikke tenke på frykten French må ha følt for hva som da måtte vente ham.

 

Hvilken rolle velger man å spille?

Vel hjemme etter foredraget ble jeg liggende i sengen og tenke. 

Hvordan hadde jeg taklet å legge meg blant rotter som jeg visste kom til å bite meg om natten? 

Hvordan ville jeg reagert på å se mennesker bli druknet i avføring og urin? 

Hva om jeg ikke visste om jeg ville overleve neste dag? 

Hvis jeg var skyldig i noe, og dømt til døden, ville jeg da utsatt eller fremskyndet døden?

Hvis jeg var uskyldig, og dømt til døden, ville jeg holdt ut i håp om et fritt liv, eller ville jeg foretrukket døden fremfor årevis med tortur i fengsel? 

Hvilken rolle vil det spilt om jeg kom hjem i live eller ikke fra et fengsel i Kongo?

 

French fikk fremført et dikt. «Invictus» («Uovervinnelig») av William Ernest Henley. 

Det ble lagt trykk på de siste strofene: 

I am the master of my fate, 

I am the captain of my soul.

Herre over egen skjebne, kaptein for egen sjel. Det er noe med å TA disse rollene.

Det kan være forskjellen på liv og død, og kanskje var det nettopp det French ville formidle?  

 

Det er typisk norsk å være misunnelig

Jeg vet ikke når den norske felleskapskulturen og samholdet vi har vært så stolte av å formidle her til lands, blant annet i 17. mai tog, endret seg. Kanskje var det nettopp den 17. mai 2017 at alt ble endret? Da landet French på Gardermoen, og selv om han er å anse som en like fri mann som meg, mener mange at han nå bør tilbakebetale staten millionvis av kroner. Dette ser du med et kjapt blikk på kommentarfeltene i norske nettaviser.

Nå tjener French penger på foredrag – da blir folk fort misunte. (Skjerdump: Dagbladet.no)

 

​Regnestykket vi aldri får se

Regnestykket jeg skulle likt å sett, er hva norske mediehus har tjent på Kongo-saken, fra da den startet. Hvor mye penger har staten fått inn i form av merverdiavgift på varer og tjenester som er forbrukt og solgt i forbindelse med produksjon og distribusjon av ca 8500 nyhetsopplslag knyttet til saken? Hvor mange har vært direkte eller indirekte sysselsatt helt eller delvis i ulike roller på grunn av saken, og hva har dette ført til av innbetalt skatt? 

Jeg tror faktisk, at om rubbel og bit tas med i regnestykkene, så har ikke Kongo-saken kostet oss skattebetalere en eneste krone. Med foredragene French nå holder, og skatten han betaler, skal det ikke forundre meg om alt til slutt går i pluss.

 

Takk, Joshua French

Det er godt å se og høre at French ikke holder foredrag for å renvaske seg fra noe som helst. Hadde han gjort det, ville foredraget mest sannsynlig vært gratis. Hvem ville vel betalt for å høre på en personlig renvasking?

French forteller SIN historie, og han avslutter med å takke alle som har gjort at han idag står oppreist. Hans første takk gikk til «Norge».

Jeg regner meg selv som en del av Norge, og sier takk til Joshua French. Takk for at du delte DIN historie!

 

 

🙂 FØLG BRK BLOGG PÅ FACEBOOK! KLIKK HER! 🙂 

LYST TIL Å STØTTE BLOGGEN ØKONOMISK?

KJØP T-SKJORTE! KLIKK HER FOR Å SENDE BESTILLING! 250 KR PER STK. 

Alle inntektene går uavkortet til å nå flere lesere på nettet.

 

#brkblogg #blogg #blogger #joshuafrench #french #kongosaken #foredrag 

 

NLF slakter Bring Trucking med et 8 siders oppslag!

 

Tause politikere

Dette blir forhåpentligvis en høst hvor forholdene i det statseide selskapet Bring Trucking endelig blir allment kjent. 

Jeg begynte å skrive om transportbransjen her på bloggen den 5. mai i år. Det har for meg vært uforståelig at norske medier, politikere og fagforeninger IKKE har stått opp MOT hvordan Posten Norge og Bring driver sin virksomhet. Det har pågått sosial dumping og systematiske lovbrudd i en årrekke. I hovedsak har disse forholdene vært relatert til det slovakiske datterselskapet Bring Trucking. 

Etterhvert som jeg publiserte innleggene sendte jeg dem på mail til samtlige medlemmer i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite. Jeg ville at blogglesere skulle være klar over det som foregikk. Jeg ville også at politikere på Stortinget ikke skulle kunne si at:  “Dette ante vi ingenting om”. 

Politikerne har vært tause.

 

Feie for egen dør

Grunnen til at jeg fokuserer på Bring, er at dette er et selskap vi i Norge faktisk kan gjøre noe med! Det er mange utenlandske selskap som også driver kritikkverdig, men la oss  feie for egen dør først! 

Jeg har savnet at norsk media har tatt tak i saken. Blogginnleggene jeg har publisert har blitt sendt til samtlige store mediehus. NRK har tatt kontakt et par ganger, man valgt å ikke lage sak. Det har vært skuffende.

For et par uker siden mottok jeg en telefonsamtale. Det var fra NLF.

De sa: “Nå kommer du til å bli glad!”

Det ble jeg. I skrivende stund ruller et ferskt medlemsmagsin ut. Her har de virkelig gått i dybden på skandalen rundt Bring Trucking. 

Slik ser forsiden ut:

Skjermdump av NLF Magasinet sin forside – gjengitt med tillatelse fra NLF

 

​Åtte sider dyptgående journalistikk

Inne i bladet kan du lese om flere graverende forhold. Jeg har tidligere fått kritikk for å fare med fri fantasi her på bloggen. Etter å ha lest artikkelen i NLF kan jeg  trygt si at jeg har mine ord i behold. Jeg nøyer meg med å kun la overskriftene i NLF magasinets første sider være lesbare inntil videre. De siste to sidene skal du få lese her på bloggen idag! Skjermdumpene er gjengitt med tillatelse fra NLF.

 

Staten som part på begge sider av bordet

Når staten er eier i en virksomhet som stadig er på kant med gjeldende lover og regler, og staten også styrer de kontrollerende myndigheter – ja, da har vi et problem! 

De siste to sidene i NLF sitt magasin, forteller om at Arbeidstilsynet avsluttet flere av sakene sine mot Bring Trucking uten reaksjon. Jeg kjenner igjen det samme fra tiden da jeg jobbet som kontrollør i Statens vegvesen. Om man anmeldte, endte det ofte opp i henleggelsesbunken hos Politiet. Du kan selv gjøre deg opp en mening om hvorfor det er slik. God lesning:

 

Jeg er for tiden i USA, så jeg kommer tilbake med mer etterhvert! Følg med på BRK blogg og nå også endelig i norske medier. 🙂

 

FØLG BRK BLOGG PÅ FACEBOOK – KLIKK HER! 

 

#brkblogg #blogg #blogger #sosialdumping #bring #bringtrucking #posten #postennorge #nlf #lastebil #yrkessjåfør #godstransport 

Statseide Bring politianmeldt i Sverige!

Den svenske fagforeningen «Transportarbetarförbundet» har nå anmeldt Bring Trucking til politiet, samt rapportert dem til det svenske arbeidstilsynet og svenske skattemyndigheter. 

De mener at Bring Trucking driver ulovlig utstasjonering av kjøretøy i Sverige, at det foregår sosial dumping og at den svenske staten går glipp av skatteinntekter og avgifter. 

Svensk TV4 dekket saken godt både lørdag og søndag. 

I norske fagforeninger og norske medier er det helt stille. Hvorfor? 

 

Konsernsjef i Posten Norge på nett med skrytevideo 

Det var neppe tilfeldig at konsernsjefen i Posten Norge, Tone Wille, på torsdag publiserte en skrytevideo fra Slovakia. Den ble postet i facebookgruppen «Vi i Posten & Bring». 

I videoen ramser hun opp alle aktørene hun har hatt møte med. Alle bekrefter at de anser Bring Trucking som “en veldig skikkelig og ordentlig arbeidsgiver”. Det er kun én gruppe mennesker det ikke går frem av videoen at Wille har møtt – nemlig sjåførene. Det er ca 400 av dem. 

Trykk HER eller på bildet under for å se videoen før du leser videre. 

Skjermdump fra Tones Vlog

 

Transportarbetarförbundet i Sverige møter livredde sjåfører i skogen

Den svenske fagforeningen «Transportarbetarförbundet» har delt flere videoer på sin facebookside. Her kan man blant annet se innslag fra svensk TV4 som nå har laget flere saker, samt egenproduserte videoer for gruppen «Ordning och reda i åkeribranschen». Disse videoene forteller en helt annen historie om forholdene i Bring Trucking. I den ene videoen forteller representanten for fagforeningen om sjåfører han møter i skogen. Han sier at de er livredde for å miste jobben om de står frem på film.

Klikk på bildene under for å se videoene. 

​Skjermdump fra FB siden til Svenska Transportarbeterförbundet

​Skjermdump Tv4.se

Klikk på bildet over for å se TV4 sin sak om anmeldelsen! Den bør sees! 

 

144 millioner kroner spart hvert år

I flere innlegg har jeg nevnt saken som nå er oppe for retten i København. Her har det danske fagforbundet 3F stevnet Bring Trucking for retten. De mener at én sjåfør over en fem års periode har fått ca 1,8 millioner for lite i lønn. Det betyr grovt regnet 360 000 kroner for lite i året. 

Tone Wille i Posten Norge sier at Bring Trucking har ca 400 sjåfører. Hvis man antar at problemstillingen som nå behandles i dansk rettsvesen kan være gjeldene for samtlige sjåfører, snakker vi en årlig sum på opptil 144 millioner kroner i besparte lønnsutbetalinger per år! 

Slik jeg fremstiller dette regnestykket nå, er selvfølgelig svært forenklet. Poenget mitt er at det over tid er snakk om enorme summer.

 

Hvorfor er jeg så opptatt av Bring?

Etter tidligere innlegg har jeg blitt anklaget for å ha en personlig vendetta gående mot Bring og fagforeningen Postkom.

Det ble spekulert i kommentarfelt på Facebook om dette var min tidligere arbeidsgiver og fagforening. Jeg kan avkrefte begge deler. 

Bring er i en særstilling, ene og alene fordi selskapet er 100% eiet av den norske stat. Det skiller dem derfor fra samtlige andre aktører i den norske transportbransjen. 

Posten Norge og Bring er den største aktøren i norsk transportbransje. Med det følger det et ansvar! Når staten sitter i førersetet for bransjen, bør de holde riktig og stø kurs. De siste årene har de tvert imot bidratt til å kjøre bransjen i grøfta.

Bring er faktisk det siste selskapet som burde blitt anklaget for verken sosial dumping eller unndragelse av skatter og avgifter. Bring burde gått foran som et godt eksempel! 

 

Manglende fokus

Jeg lurer virkelig på hvorfor fagforeninger som YTF, Transportarbeiderforbundet og Postkom, som alle organiserer arbeidstakere i Posten/Bring i Norge, er så stille. 

Er det overhodet ikke solidaritet overfor de utenlandske sjåførene som blir utnyttet?

Forbundslederen i Postkom har jeg skrevet om før i motsetning til svenske og danske fagforeninger applauderer han forholdene i Bring Trucking, og sitter også i styret for Posten Norge. 

Før publisering av denne bloggen sjekket jeg medier som VG, Dagbladet, Aftenposten, TV2 og NRK. Ingen av dem hadde snappet opp saken fra Svensk TV4.

Jeg sjekket også flere fagforeningssider. 

Under kan du se hva som var hovedsakene på nettsidene til det svenske Transportarbeterförbundet og i norske Postkom søndag kveld. Ofte sier et bilde mer enn tusen ord om hvor solidariteten og fokuset er.

 

 

🙂 FØLG BRK BLOGG PÅ FACEBOOK! KLIKK HER! 🙂

#brkblogg #blogg #blogger #sosialdumping #postennorge #posten #bring #lastebil #sjåfør #yrkessjåfør #transport #transportbransjen #godstransport #fagorganisert #ytf #transportarbeider #transportarbeiderforbundet #postkom #LO 

Kokepunktet nærmer seg for Bring Trucking – i DANSK rettssal!

Skjermdump fra TV4.se

Lite bloggaktivitet, men snart i avisen

Jeg er for tiden på jobb i Sør Afrika, og skal snart videre til USA. Det blir derfor lite tid til blogging for tiden. Før avreise brukte jeg en del tid sammen med en freelance journalist. Hun vil snart publisere en lengre sak om transportbransjen. Der regner jeg med at dilemmaet “statlig eierskap – sosial dumping” vil bli ytterligere belyst. Hvilke aviser den vil komme i, vet jeg ikke sikkert enda. Forhåpentligvis kommer den i flere av Schibsted sine aviser, som VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad. Fredag 21. september var jeg ute sammen med en fotograf fra Stavanger Aftenblad for å ta bilder til bruk i saken, så der kommer den helt sikkert. 

Foto: BRK blogg

Journalisten og jeg har også vært ute og snakket med sjåfører fra Vlantana og Girteka. Det var ikke mye allmenngjort tarifflønn å spore der i gården. Vi snakket også med et par som var ansatt i Vlantana Norge sin avdeling. Man kan si at det var interessant det som kom frem…

 

Følger rettsak

Jeg har tidligere skrevet om saken hvor 3F (Fagligt Fælles Forbund) i Danmark har anlagt sak mot slovakiske Bring Trucking. Jeg har også stilt spørsmål ved hvordan det er mulig at fagforeninger i Norge og Danmark har totalt forskjellig oppfatning av driften i ett og samme selskap. Norske Postkom roser Bring Trucking og kaller det et elite selskap, mens 3F i Danmark altså anlegger sak på vegne av en av selskapets tidligere sjåfører. 

Hvorfor norske medier som NRK og TV2 ikke er først på ballen i denne saken kan man mildt sagt undre seg over…

Hvorfor norske fagforeninger, deres advokater, norske politikere og norsk rettsvesen sitter helt stille i båten – det bør man faktisk gruble litt på. 

Jeg anbefaler på det sterkeste å klikke på bildet under og se svensk TV4 sin nyhetssak. BRK blogg kommer tilbake med mer så fort tiden strekker til. 

Skjermdump TV4.se

 

Konsernsjef i Posten Norge skryter av Bring Trucking – heller ikke hun besøker sjåførene langs veien! 

I Facebookgruppen “Vi i Posten og Bring”, postet konsernsjef i Posten Norge, Tone Wille nylig en skrytevideo. Hun har nå vært i Slovakia, slik lederen i fagforbundet Postkom også var for en tid siden. Felles for begge er at de forteller om sitt besøk av de ansatte på hovedkontoret. Jeg har tidligere invitert Postkomlederen med ut på tur. Jeg synes nemlig han bør treffe de rumenske sjåførene, som bor i de slovakiske bilene langs veien i Norge. Han har aldri svart. 

Etter min mening er det sjåførene som bor i bilene som bør besøkes før man skryter uhemmet av arbeidsforholdene. Jeg inviterer med dette Tone Wille også med på tur til en rasteplass i Norge. Det skal ikke forundre meg om vi finner en rumener som gjerne forteller om helt andre forhold enn de kontoransatte i Slovakia. 

Men jeg venter på respons fra Tone, kan du klikke på bildet under og snurre film. 

​Skjermdump: Facebook “Vi i Posten og Bring”

 

 

🙂 FØLG BRK BLOGG PÅ FACEBOOK – KLIKK HER! 🙂

#brkblogg #blogg #blogger #sosialdumping #rettssak #bring #bringtrucking #postennorge #posten #postkom #staten #statligeierskap #transport #lastebil #lastebilsjåfør #godstransport #yrkessjåfør #3f #nrknyheter #tv2nyheter