Statens vegvesen anmelder statseide Bring

Foto: Statens vegvesen

Om Eckhoff mener at det ikke er hold i noen av sakene som er fremstilt i media tidligere, så er det ihvertfall hold i kontrollresultatene fra Statens vegvesen den 11. juli 2018. På Krossmoen kontrollstasjon i Rogaland, opererte slovakiske Bring Trucking helt klart IKKE i henhold til gjeldende lovverk.

Et av deres Bring profilerte kjøretøy hadde gjort det jeg tidligere har påpekt at Bring spekulerer i – nemlig kjørt ulovlige innenlandsturer i Norge. (Frakt av innenlands gods med et utenlandsk kjøretøy kalles kabotasje – les regelverket for kabotasjekjøring ved å trykke her)

Ved å gjøre dette, ødelegger den norske stat konkurranseforholdene i den norske transportnæringen. De bidrar til sosial dumping og går foran som et dårlig eksempel i bransjen.

 

Spørsmål til Bring

I pressemeldingen Statens vegvesen sendte ut, kan vi lese følgende:

«Et Norsk transportforetak med base i Slovakia blir i dag anmeldt for ulovlig kabotasje, kjøretøyet var kommet uten last inn til landet og drev deretter kabotasjekjøring uten og ha anledning til dette.

Sjåføren klarte heller ikke dokumentere antall oppdrag her til lands siden han kom inn til Norge 2 Juli. Kjøretøyet måtte forlate landet uten last.»

 

Det er krav til allmenngjort minstelønn ved kabotasjekjøring. Kan Bring i dette tilfellet dokumentere at sjåføren har fått det for dagene han har vært i Norge?

For å kjøre lovlig kabotasje skal internasjonal last inn til landet kunne dokumenteres med CMR fraktbrev. Dette skal oppbevares i kjøretøyet. Hvorfor hadde ikke det aktuelle kjøretøyet dette medbrakt? Har ikke Bring gode rutiner for slikt? Opererer ikke Bring i henhold til gjeldende lovverk?

Lovlig kabotasjekjøring består av 3 turer i en periode på opptil 7 dager, etter at internasjonal last er losset. Da bilen ble stanset var det 9 dager siden den kom inn i landet. Hvordan forklares dette?

Har sjåføren fått allmenngjort lønn for dagene i Norge, så vet vel Bring at kjøretøyet har vært for lenge i landet? Eller, får sjåførene kanskje en fast lav månedslønn uansett hvor de er, slik som BBC tidligere har hevdet?

(nye lesere må gjerne trykke på bildet for å se innslaget BBC laget i 2017)

 

Eckhoff har tidligere svart meg angående lønnsvilkårene. Den 5. juni skrev han følgende til BRK blogg:

«Når det gjelder arbeidsvilkårene i Bring Trucking antar jeg at du henviser til BBC-innslaget for et drøyt år siden. Der ble det referert til lønns- og øvrige arbeidsbetingelser som ikke på noen måte stemmer med de faktiske. Dette ble BBC-journalisten gjort oppmerksom på før innslaget ble sendt, uten at faktafeil ble rettet.  Det ble i BBC-innslaget blant annet gitt inntrykk av at sjåførene i Bring Trucking «tvinges» til å arbeide i lange perioder uten hjemreise.  Dette er direkte feil – sjåførene velger selv når og over hvor lange perioder de vil arbeide»

 

Kan det være sjåførens feil? 🙂 

I den dagsaktuelle saken jeg nå omtaler, kan det godt være at Bring forklarer at det tok noen dager å losse den internasjonale lasten. Jeg kan forstå det. Siden sjåføren ikke hadde fraktbrev med seg, og derfor ikke kontaktinfo til verken avsender eller mottaker, så er det klart at ting kan ta tid. Siden sjåførene, ifølge Eckhoff, selv velger når og hvor de vil arbeide, er det vel heller ikke usannsynlig at denne sjåføren selv valgte å kjøre papirløs rundt her i Norge. Han kan derfor være skyld i de aktuelle lovbruddene selv. Kanskje har han også valgt å ikke arbeide mens han var her. Det er tross alt ferietid. Bring på sin side kan ha vært helt uvitende om hva som foregikk. Nå vil de sannsynligvis gjennomgå sine rutiner igjen. De pleier ofte å gjøre det.

Jeg håper ellers at sjåføren ikke måtte avholde 45 timers ukehvile mens han var her. Bring vet jo at den ikke skal avholdes i kjøretøyet og skal jo således ha lagt til rette for at sjåføren skulle slippe dette, hvis de i det hele tatt visste at han var i Norge da… 🙂

 

Bring Frigo delaktig i sosial dumping

I samme kontroll ble det avdekket nok et brudd fra Bring sin side. Dette dreide seg om transport av fisk. Det var derfor avdelingen Bring Frigo AS som var involvert. Dette er nok et heleid datterselskap av Posten Norge. Denne avdelingen har hovedfokus på transport av temperaturregulert gods.

Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen skriver:

«Et Polsk transportforetak på kabotasjeoppdrag for samme selskap (Bring – BRK blogg anm) fikk et overlastgebyr på 22.200 kr, her ble det og sendt rapport til Arbeidstilsynet for brudd på påseplikten, da sjåføren oppga at han hadde en månedslønn på 470 Euro. Kjøretøyet og godset står igjen på kontrollplassen da firmaet ikke har økonomi til å betale gebyret. Her hviler det et stort ansvar på transportkjøper og varemottaker for å påse at innleid arbeidskraft behandles riktig etter Arbeidsmiljøloven, det hviler og et ansvar på sender av godset at kjøretøyene blir lastet riktig.»

Her er det altså Bring Frigo som står for transporten, og som ikke overholder påseplikten. Jeg har spurt Eckhoff om dette også tidligere, for det har skjedd før, og kommer til å skje igjen. På bildet nedenfor ser du spørsmålet mitt i uthevet tekst, og svaret fra Eckhoff i vanlig format.

 

Bring skryter på sine hjemmesider av at de har høye krav til sine leverandører. «Høye krav» må være ganske relativt, siden man her har hyret inn en transportør som ikke kan gjøre opp et forelegg på 22.200 kroner.

 

Hva konkret vil Bring nå gjøre for at sjåføren får det han har krav på i lønn?

Hvordan vil den norske stat at private norske transportfirma skal overleve, når man skal konkurrere mot sjåfører som har en månedslønn på 4500 kroner for å trekke fisketraller innenlands i Norge?

At statseide Bring kan være bekjent av å drive på dette viset er for meg en gåte. Det er også uforståelig for meg hvordan man skal kunne ha tillit til Arbeidstilsynet, Politi og norske påtalemyndigheter, når de så langt helt klart har forskjellsbehandlet Latviske Kreiss og Slovakiske Bring Trucking.

 

Les tidligere saker fra BRK blogg om Bring her:

Bring og Kreiss i tett samarbeid    Statens skamplett godkjent av LO     Fri frakt! Sosial dumping!

 

FØLG BRK BLOGG PÅ FACEBOOK! TRYKK HER!

LIK OG FØLG!

OPPDATERING:

Flere har stilt spørsmål ved om opplysningene jeg har kommet med i denne bloggen medfører riktighet, da de ikke finner noen pressemelding på Statens vegvesen sine nettsider som inneholder denne infoen. Jeg har heller ingen link til denne informasjonen da den har kommet direkte på mail, men for å fjerne enhver tvil om korrekthet legger jeg ut en skjermdump av skrivet jeg har mottatt, samt faksimile fra lokalavisen i Egersund, Dalane Tidende, som åpenbart har mottatt melding med samme ordlyd. Dalane Tidende sin artikkel finner du bak betalingsmur her. De har dog en annen vinkling og fokuserer på overlast.

 

 

 

For ytterligere info om kontrollen og utsendelse/publisering av kontrolldata må jeg henvise til Statens vegvesen ved Stavanger trafikkstasjon, da det er personell derfra som bemanner Krossmoen kontrollstasjon.

 

#brkblogg #blogg #blogger #sosialdumping #bring #bringtrucking #bringfrigo #arbeidstilsynet #statensvegvesen #staten #posten #transport #transportbransjen #lastebil #yrkessjåfør

 

10 kommentarer

Siste innlegg